Meet the future of social
Like-or-Dislike

Introducing a globally innovative Social Media Data Simulator

Introducing a globally innovative social media data simulator

Back in 2008, we established Komfo with the desire to help businesses be successful on social media. Since then, we’ve been continuously looking for new opportunities to optimize and accelerate the way we work and create more powerful tools. We are excited to announce that our efforts have also been recognized by the European Union.

On the 18th of January 2017, we signed the Grant Contract BG16RFOP002-1.001-0063C01 funded by ERDF through OP “Innovations and Competitiveness” 2014-2020. The main goal of the project is to enhance our competitiveness on national and global markets by introducing a globally innovative Social Media Data Simulator – software testing system (traffic simulation). The project will enable us to invest us in hardware and services necessary for the introduction of an innovative method in the production of a system for software testing for simulating traffic.

We truly believe that this new initiative will improve our development processes and will make us more productive in helping digital communities across the world. We are looking forward to sharing more news soon!

 


 

EU-Innovative-grant-blue.jpg

Комфо ЕООД е българо-датска софтуерна компания създадена през 2008 г., която разработва продукти за управление на бизнес нуждите в социалните медии. На 18.01.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0063C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на националния и световен пазар на КОМФО ЕООД, чрез внедряване на иновативна на световно ниво Social Media Data Simulator– система за тестване на софтуер (симулиране на трафика). По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи и услуги, необходими за внедряване на иновативен метод – система за тестване на софтуер/симулатор на трафика. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрените иновационен капацитет и конкурентоспособност.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001- 0063-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. КОМФО ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка и пускане в експлоатация на хардуерно оборудване: сървъри – 6 бр- 1 вид, сървъри – 4 бр- 2 вид, монитори 5 бр., Преносим компютър-8 бр-1 вид, Преносим компютър-2 бр-2 вид, Настолен компютър- 2 бр., Мобилен телефон-4 бр.- 1 вид, Мобилен телефон-4 бр.- 2 вид, Мрежово оборудване- 3 бр-1 вид, Мрежово оборудване-2 бр-2 вид, Мрежово оборудване-  1 бр-3 вид, Мрежово оборудване- 2 бр.- 4 вид, Мрежово оборудване- 1 бр.- 5 вид, Мрежово оборудване- 4 бр.- 6 вид, Преносим компютър-8 бр-3 вид, Преносим компютър-4 бр-4 вид, Таблет-1 бр.-1 вид, Таблет-1 бр.-2 вид, Таблет-2 бр.-3 вид, Таблет-1 бр.-4 вид.

Краен срок за подаване на оферти 19.01.2018 г.
Всички необходими документи може да свалите от тук.
 
Download the documentation
 
 
Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001- 0063-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „КОМФО” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на бази данни с цел внедряване на система за тестване на софтуер/симулатор на трафика..

Краен срок за подаване на оферти 24.01.2018 г.
Всички необходими документи може да свалите от тук.
 
Download the documentation